06-46726243 joyce@virtujoos.nl

Privacy en cookie statement

VirtuJoos  neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. VirtuJoos  heeft deze privacy en cookie statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van VirtuJoos  bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door VirtuJoos

VirtuJoos  kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van VirtuJoos  bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. VirtuJoos  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: VirtuJoos gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
  [indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt VirtuJoos  de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van VirtuJoos . In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van VirtuJoos  en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
 • Bezoekersgegevens: op de website van VirtuJoos (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw ip-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.
 • [betaalgegevens: VirtuJoos gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden

VirtuJoos  kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: VirtuJoos deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor VirtuJoos  correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in nederland, in europa maar ook buiten europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit VirtuJoos  een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VirtuJoos  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt VirtuJoos  jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • VirtuJoos spant zich in om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk in europa te laten plaatsvinden. Indien persoonsgegevens buiten europa worden verwerkt zal VirtuJoos  zich inspannen om deze zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in landen waar een aan avg gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Indien VirtuJoos  de persoonsgegevens in de verenigde staten worden verwerkt, zal VirtuJoos  hiervoor toestemming vragen aan autoriteit persoonsgegevens.
 • Overheidsinstanties: op verzoek van overheidsinstanties zal VirtuJoos de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

VirtuJoos  maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

 • VirtuJoos maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • VirtuJoos maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • met jouw toestemming plaatst VirtuJoos tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van VirtuJoos   Hierdoor kan VirtuJoos  te weten komen dat je naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van VirtuJoos bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • VirtuJoos maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service. Via deze cookies krijgt VirtuJoos  inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan VirtuJoos  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

 

 • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals linkedin, facebook en twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. VirtuJoos  draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VirtuJoos  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor VirtuJoos  jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt VirtuJoos  jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar joyce@virtuJoos .nl . VirtuJoos  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

VirtuJoos   neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VirtuJoos   heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door VirtuJoos   of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door VirtuJoos   verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met VirtuJoos   via joyce@virtuJoos .nl .

VirtuJoos .nl is een website van VirtuJoos . VirtuJoos  is als volgt te bereiken:
inschrijvingsnummer handelsregister kvk: 77395093

Telefoon: 06-46726243

E-mailadres: joyce@VirtuJoos .nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VirtuJoos  , verzoekt VirtuJoos je om zo snel mogelijk contact met VirtuJoos  op te nemen via joyce@virtujoos.nl . Virtujoos zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij autoriteit persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

VirtuJoos  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Laatste update: 10-5-2022